Munkacsoportok‎ > ‎

Pedagógiai dokumentumok módosítása

A 2011-es köznevelési törvény és a 32/2012-es EMMI rendelet alapján az intézmények a szakmai tanácsadó segítségével újragondolják és módosítják pedagógiai dokumentumaikat. Megvizsgálják helyi tantervüket, majd a  sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatására vonatkozó irányelveknek megfelelően módosítják azt.
Első alkalommal Jenei Andrea szakmai tanácsadó vezetésével a team tagjai megismerték és értelmezték a törvényi rendelkezéseket. Ezt követően intézményenként történik az iskolai dokumentumok átvizsgálása, módosítása, s a tanácsadó segítségét a konzorcium tagjai egyenként veszik igénybe.

Minden intézmény kiegészítette pedagógiai dokumentumait az SNI-s irányelveknek megfelelően. A dokumentumokba bekerültek a projekt új elemei is. Az átvezetési, utánkövetési  és a fejlesztési tervek dokumentációja és metodikája. A módosított dokumentumokat az intézmények szakmai fórumaikon megvitatták és elfogadták.