Képzések‎ > ‎

A matematika tanulás zavara diszkalkulia

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a diszkalkulia oki hátterét, tüneteit, összefüggéseit a tanulási részképességekkel, kognitív funkciókkal, a diszkalkulia vizsgálat menetét, a diagnosztikus szempontokat, és a diagnózis alapján  képesek legyenek az egyéni terápiás szükségletek meghatározására. Kapjanak információt arról, hogy a Közoktatási Törvény mely paragrafusai adnak lehetőséget az egyéni elbírálásra, hogyan érvényesíthetik jogaikat a komplex kivizsgálás, diagnosztizálás elvégzéséhez, mi a további teendőjük a gyermek integrált oktatása érdekében. A gyakorlat jegyében oktatófilmeken, esetismertetésen, szemléltető eszközökön, saját élményeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat a diszkalkulia-terápiás módszerekről, eszközökről, a komplex fejlesztés lehetőségeiről. A terápia részletes bemutatása lehetővé teszi, hogy a diszkalkuliás gyermekek részére egyéni fejlesztési tervet (programot) dolgozhassanak ki abból a célból, hogy a gyermekek saját képességeik és korlátaik figyelembe vételével felzárkózhassanak társaikhoz, ily módon segítve beilleszkedésüket környezetükbe.
A 30 órás akkreditált képzésen a Montágh Iskola gyógypedagógusa, Borbély Edina vett részt.