Egyedül nem megy - befogadó intézmények együttműködése

TÁMOP-3.4.2.A-11/1-2012-0011

Projektidőszak: 2013.02.01.-2014.07.31.

A projekt célja

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatása, azaz olyan pedagógiai környezet létrehozása, amely lehetővé teszi az integráció területén jelentkező problémák csökkentését, és ezáltal a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, segíti a sikeres óvodai-általános iskolai, illetve általános iskolai-középiskolai átmenetet, javítja a továbbtanulási (felsőfokú szakképzés vagy felsőoktatás) és a munkaerő-piaci esélyeket; továbbá megteremti ennek szervezeti hátterét is az öt intézmény együttműködésével.A projekt tartalmi elemei

Az intézmények vezetői és pedagógusai a konzorciumban

közösen továbbképzéseken vesznek részt pedagógiai gyakorlatuk megújítására, szaktanácsadói szolgáltatást vesznek igénybe, szakmai együttműködést dolgoznak ki, szervezetfejlesztést hajtanak végre, jó gyakorlatokat és egyénre szabott átvezetési, fejlesztési és utánkövetési terveket adaptálnak.

Az intézményi innováció keretében a résztvevők közös feladatbankot hoznak létre, mely a tanórán megvalósuló képességfejlesztést, differenciált foglalkoztatást támogatja.

A diákok inkluzív szemléletének kialakítását segítő attitűdformáló programot terveznek, amelyen az intézmények pedagógusai és diákjai közösen vesznek részt. A különböző integrációs formák megvalósításához új szereplők is bevonásra kerülnek: tematikus szülőklub, gyógypedagógiai hallgatók, civil szervezetek, sajtó.

Az intézmények bővítik a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését támogató eszközeiket.

A projekt egyik legfontosabb eredményeként kialakult szakmai együttműködést a későbbiekben is fenntartjuk a konzorciumi tagok között.
Konzorciumi partnerek:


Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Kincskereső Tagiskola

Beszélj Velem Alapítványi Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani IntézményAz Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29.319.779 Ft